Motivationskursus hos IDL

Det indre lederskab

Motivationskursus

 

Hvad er grunden til at nogle mennesker har mere succes end andre?

Personlig lederskab, motivation, livskvalitet og kompetenceudvikling er omdrejningspunktet for motivationskurset.

Kurset giver gennem en personlig lære- og udviklingsproces, solide byggeklodser til et stærkt fundament og personlig/faglig vækst.

Education - Many people standing confidently

Kurset tager udgangspunkt i  deltagernes evne til at motivere sig til at skabe det liv de ønsker. Med fokus på deltagernes fundament, forestillingsevne og værdier vil viljen til at lede sit eget liv blive styrket.

Det indre lederskab styrkes gennem at identificere de områder i dit liv som har indflydelse på din livskvalitet. Der kan være eksistentielle områder som har brug for din opmærksomhed, da ubalancen ellers bliver for stor. Måske har du overset områder, som kan berige dit liv, give større tilfredshed og balance. Når man finder større eksistentiel klarhed, bliver det lettere at at være nærværende i nuet og derved opleve livet meningsfuldt.

Gennem mange års arbejde med mennesker, har vi erfaret at motivation, er det centrale omdrejningspunkt for menneskers evne til at udvikle gode livsbetingelser. Vi definerer bl.a. motivation som det enkelte menneskes kontakt med egne værdier, behov, følelser, længsler og mål.

Menneskers adfærd kan bl.a. være styret af en reaktiv eller en proaktiv holdning. Mange mennesker har en reaktiv holdning uden at vide det. Fx ved at bruge stor energi på at være optaget af fortiden eller frygte fremtiden.  Som reaktivt menneske lader vi vores umiddelbare reaktioner på begivenheder være styrende for vores handlinger, opfattelser og følelser. Det gør det sværere at lære af vores erfaringer, og vi bliver lettere ofre for andres manipulationer og vores eget snæversyn.

Som proaktiv sætter man selv dagsordenen, tager ansvar, tager initiativ og ser forandringer som muligheder. Fremtiden kan påvirkes og formes af, hvordan vi vælger at handle på de udfordringer, mål og drømme vi står over for. Sagt på en måde, når det enkelte menneske vælger sit svar eller reaktion i overensstemmelse med selvvalgte værdier, er det proaktivt.

Ingen er proaktive eller reaktive hele tiden – vi bevæger os mellem de to felter.

Kurset viser hvordan proaktive og reaktive handlingsmønstre kan se ud og hvordan de præger handlinger og mål. Dette giver en større bevidsthed om, hvad der fremkalder hvilke sider, og bringer derved kursisterne ind i en mere proaktiv holdning til livet.

Det personlige lederskab bliver styrket gennem at tage stilling til fremtiden og derved finde de ting der skal gøres. Ved at udfordre din forestillingsevne kommer du i kontakt med dine ressourcer og potentialer. At træde i karakter indebærer at vælge retning i livet og turde arbejde engageret hen imod det, man tror på.

Du vil lære de indre psykodynamiske processer, som er styrende for dine handlinger at kende og lære nogle metoder der kan hjælpe dig til at leve mere inderligt og lidenskabeligt. Du trænes i at fordybe tanker, følelser og handlinger. At kende sig selv i dybden er fundament for sikkerhed, tilfredshed og evnen til at træffe de rigtige beslutninger for et godt liv.

Kurset tager udgangspunkt i, at mennesker udvikles gennem inspiration, lysten til at lære og glæden ved at træne. Kurset er personlig udvikling og et psykologisk/ pædagogisk redskab. Selvudvikling og arbejde med (coache) andre er tæt forbundet. At kende sig selv er forudsætningen for at kunne se og hører andre som de er, uden at relationen bliver forstyrret af egne projektioner og blinde pletter

Kurset styrker det indre lederskab og giver i tillæg gode forudsætninger for at gå videre med en coach-uddannelse eller en psykoterapeutisk uddannelse.

Det indre lederskab indeholder:

Kursets indhold

Motivationens psykologi og dynamik.
At kunne motivere sig selv og sætte mål
At kunne fordybe sig selv
At kunne skaffe sig kontakt og venskaber
Udviklingspsykologi
Forsvarsmekanismernes betydning.
Træning i kommunikation og kontakt.
Omfattende opmærksomhedstræning (fokusering) i krops- og behovsbevidsthed.
Træning i at genkende dine følelser, når de optræder.
Mental træning – Ændre negative tankemønstre til positive tanker.

I praksis vil du

– opnå større viden om og indsigt i dig selv.
– arbejde med at udvikle selvaccept og selvrespekt.
– træne og udvikle det indre lederskab dvs. dine evner til at håndtere de påvirkninger, du får fra dig selv og andre.

Motivationskursus er udviklet af Allan Fedders og IDL. Du kan læse mere om kurset hos IDL.